Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου Μπάρλας

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΜΠΑΡΛΑΣ

 

 barlas g gym

 

ΑΛΓΕΒΡΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

 

§.1.1.Α. ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ 


§.1.1.Β. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ


§.1.1.Γ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ


§.1.2.Α. ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΟΝΩΝΥΜΑ


§.1.2.Β. ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΜΟΝΩΝΥΜΑ


§.1.3. ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ - ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ


§.1.4. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ


§.1.5. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ


§.1.6.ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ


§.1.7.ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ


§.1.8. Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ.  ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ


§.1.9. ΡΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ


§.1.10.Α.  ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ - ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ


§.1.10.Β. ΠΡΟΣΘΕΣΗ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ στο 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ


 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

  §.2.1.

§.2.2.Α.

§.2.2.Β.

§.2.3

§.2.4.

§.2.5.Α.

§.2.5.Β.

§.2.5.Γ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ στο 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

§.3.1.

§.3.2.

§.3.3.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

§.4.1.

§.4.2.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

§.5.1. -  §.5.2. -  §.5.3.

 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.Α.

1.5.Β.

1.6.


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ