ΜΠΑΡΛΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

barlas bgym

 

 ΑΛΓΕΒΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟ   7   Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

§.0.1. - §.0.10.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

 

§1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ -

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ


§1.2.ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ


§1.3.ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ


§1.4.ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ με ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ


 §1.5.ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ


 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

§2.1.ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ

§2.2.ΑΡΡΗΤΟΙ _ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ

§2.3.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

§3.1(Συνάρτηση )


§3.2 (Καρτεσιανές συντεταγμένες)


§3.3(Ψ=α.χ)


§3.4 (Ψ=α.χ+β )


§3.5(Ψ=α.χ _ ΥΠΕΡΒΟΛΗ )


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ


§.4.1.-§.4.2.-§.4.3.-§.4.5.


 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

§.1.1.-.1.2.

§.1.3.ΕΜΒΑΔΑ

§.1.4.ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ

          ΘΕΩΡΗΜΑ


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

§.2.1.-§.2.2.

§.2.3.-§.2.4.

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

§.2.5.-§.2.6.-§.2.7.


 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  (ΚΥΚΛΟΣ)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4(ΣΤΕΡΕΑ)

                                                                 

                                                                            


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ