ΣΑΛΤΕΡΗΣ : ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

Κ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

salteris g lyk 2019

1.Διαμοριακές δυνάμεις

2.Ιδιότητες υγρών

3.Ωσμωτική πίεση

4.Ενθαλπία αντίδρασης

5.Νόμοι της Θερμοχημείας

6.Νόμος ταχύτητας-Μηχανισμός αντίδρασης

7.Ασκήσεις στον νόμο ταχύτητας

8.Χημική Ισορροπία

9.Ισχύς οξέων-βάσεων και μοριακή δομή

10.Συνδυαστικά θέματα θεωρίας

11.Συνδυαστικά προβλήματα.

 

Κ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

salteris chemistry g lykeiou tomos 1.

ΚΕΦ.1.ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ

ΚΕΦ.2.ΟΞΕΙΔΩΣΗ-ΑΝΑΓΩΓΗ

ΚΕΦ.3.ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΦ.4.ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦ.5.ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ

ΚΕΦ.6.ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦ.7.ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ-ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΚΕΦ.8.ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ(ΑΣΚΗΣΕΙΣ)

ΚΕΦ.9.ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΚΕΦ.10.ΑΡΧΗ Le Chatelier

ΚΕΦ.11.

ΚΕΦ.12.ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ(ΑΣΚΗΣΕΙΣ)

ΚΕΦ.13.

ΚΕΦ.14.ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΚΕΦ.15.ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

 salteris g lyk t2

 

 

salteris g lyk t3

Κ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

EXOFYLO SALTERIS G0 XHMEIA

 

ΚΕΦ.1    ninini     

 

ΚΕΦ.4

 

ΚΕΦ.10    ninini        

 

ΚΕΦ.11    ninini

 

EXOFYLO SALTERIS G1 XHMEIA

 

ΚΕΦ.1

 

ΚΕΦ.2

 

ΚΕΦ.3

 

ΚΕΦ.4

 

ΚΕΦ.5

 

ΚΕΦ.6

 

ΚΕΦ.7

 

ΚΕΦ.8

 

ΚΕΦ.9       last update 20-12-2015

 

ΚΕΦ.10

 

ΚΕΦ.11

 

ΚΕΦ.12

 

ΚΕΦ.13     last update 1-2-2016    

ΚΕΦ.14      last update 1-2-2016

ΚΕΦ.15

ΚΕΦ.16

ΚΕΦ.17

ΚΕΦ.18       last update 1-2-2016

ΚΕΦ.19

 EXOFYLO SALTERIS G2 XHMEIA

 

 

ΚΕΦ.1

ΚΕΦ.2 

ΚΕΦ.3

ΚΕΦ.4    6-3-2016

ΚΕΦ.5

ΚΕΦ.6

ΚΕΦ.7

ΚΕΦ.8

ΚΕΦ.9

ΚΕΦ.10

ΚΕΦ.11

ΚΕΦ.12

ΚΕΦ.13

ΚΕΦ.14

ΚΕΦ.15

ΚΕΦ.16