ΣΑΒΑΛΛΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2023

 

 Α. και  Σ.  ΣΑΒΒΑΛΑΣ

 2022-23

SAVVALAS G1

 

 

 

 

 

 

 

Α. και  Σ.  ΣΑΒΒΑΛΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Γ΄   ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟΜΟΣ  1 

SAVVALAS G1

 

 

 §.1.ΟΡΜΗ

§.2.ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ (Ι)

§.3.ΕΛΑΣΤΙΚΗ  ΚΡΟΥΣΗ (ΙΙ)

§.4.ΕΛΑΣΤΙΚΗ  ΚΡΟΥΣΗ (ΙΙΙ)

§.5.ΕΛΑΣΤΙΚΗ  ΚΡΟΥΣΗ (ΙV)

§.6.ΕΛΑΣΤΙΚΗ  ΚΡΟΥΣΗ (V)

§.7.ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ(I)

§.8.ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ(II)

§.9.ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ(III)

§.10.ΠΛΑΓΙΑ Ή ΜΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ

§.11.ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ(I)

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

§.12.ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ(II)

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

§.13.ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ KAI ΕΛΑΤΗΡΙΑ

§.14.ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ (Ι)

§.15.ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ (ΙΙ)

§.16.ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

§.17.ΧΑΣΙΜΟ ΕΠΑΦΗΣ

§.18.ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

§.19.ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

§.20.ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

§.21.ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

 

Α. και  Σ.  ΣΑΒΒΑΛΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Γ΄   ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟΜΟΣ  2  -  2023

 

SAVVALAS HLEKTROM

Α. και  Σ.  ΣΑΒΒΑΛΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Γ΄   ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟΜΟΣ  3  -  2023

 

SAVVALAS KYMATA

 

Α. και  Σ.  ΣΑΒΒΑΛΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Γ΄   ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟΜΟΣ  4  -  2023

SAVVALAS STEREO

 

 

 

 

 

 

 

g lyk fys tom 2 sav

 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Γ΄   ΛΥΚΕΙΟΥ  ΤΟΜΟΣ  1  -  2016

Α. και  Σ.  ΣΑΒΒΑΛΑΣ

φυσική Γ1 Λυκείου Προσανατολισμού Σαββάλας

 

 

                      §.1.ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ                 26-8-2016

§.2.ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ

§.3.ΠΛΑΓΙΑ Ή ΜΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ

§.4.ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ

§.5.ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

§.6.ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

§.7.ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

§.8.ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

§.9.ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

§.10.ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

§.11.ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

§.12.ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

§.13.ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

§.14.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

ΕΞΙΣΩΣΗ ΑΡΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

§.15.ΑΡΜΟΝΙΚΟ ΚΥΜΑ ΚΑΙ ΦΑΣΗ

§.16.ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΡΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

§.17.ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΥΜΑΤΩΝ

§.18.ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ

§.19.ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

FYSIKH PROS T2 SAVVALAS