ΣΤΕΡΓΙΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015

NEW_2015

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΝΑΚΗΣ

STERGIOU NAKHS T1 2015 PRO

 

 ΤΟΜΟΣ   Γ 1

§.1. H έννοια της συνάρτησης .Γραφική παράσταση συνάρτησης. Βασικές συναρτήσεις.

§.2. Ίσες συναρτήσεις. Σύνθεση συναρτήσεων.

          §.3. Μονοτονία _ Ακρότατα συνάρτησης    ninini

      §.4. Η συνάρτηση  << 1-1 >>.      ninini

§.5. Η αντίστροφη συνάρτηση

§.6. Όριο  στο xo .Iδιότητες των ορίων.

§.7. Τριγωνομετρικά όρια. Όριο σύνθετης συνάρτησης.

§.8. Μη πεπερασμένο όριο στο xo.

§.9. Όριο συνάρτησης στο άπειρο.

§.10. Συνέχεια συνάρτησης

§.11. Θ. Bolzano

§.12. Συνέπειες του Θ.Bolzano .

       Εύρεση προσήμου.

         Εύρεση συνάρτησης.

§.13. Θεώρημα ενδιαμέσων τιμών (Θ.Ε.Τ.).

             Θεώρημα Μέγιστης _Ελάχιστης Τιμής.

                   1η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ          ninini

§.14. Η έννοια της παραγώγου.

§.15.Παράγωγος βασικών συναρτήσεων.

Κανόνες παραγώγισης.

Παράγωγος σύνθετης συνάρτησης.

§.16. Γεωμετρική ερμηνεία της παραγώγου.

Εξίσωση εφαπτομένης

           §.17. Ρυθμός μεταβολής                 ninini

§.18. Θ.Rolle

§.19. Θ.Μ.Τ.Δ.Λ.

(Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού)

§20. Συνέπειες του Θ.Μ.Τ.Δ.Λ.

Σταθερή συνάρτηση.

            2η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ           ninini  

 

 

 

STERGIOU NAKHS T2 2016 PRO 

ΤΟΜΟΣ Γ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :Χ.ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

stergiou math glyk kat g1 stergiou kateythinsi glyk btomos 

 

 ΤΟΜΟΣ  Γ1

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ : ΕΝΟΤΗΤΑ 1

 

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ : ΕΝΟΤΗΤΑ 2

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4:ΙΣΟΤΗΤΑ - ΠΡΑΞΕΙΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5:ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ -ΑΚΡΟΤΑΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6:ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ <<1-1>>  -  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7:ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8:ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΟΡΙΑ - ΟΡΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 9:ΜΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 10:ΟΡΙΑ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 11:ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 12:Θ.BOLZANO ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ

 

 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ  ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 13:ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14:ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15:ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 16:ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 ΤΟΜΟΣ  Γ2         

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE        

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Θ.Μ.Τ.Δ.Λ.          

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ Θ.Μ.Τ.        

 

 (last update 20-02-2012)       

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ        

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Θ. FERMAT _ ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ        

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ        

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7:  ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ_ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ       

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8:  ΑΣΥΜΠΤΩΤΕΣ      

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΚΑΝΟΝΕΣ De L' Hospital      

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ    

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 :ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗtick

 

ENOTHTA   12:  ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  tick             

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 : ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑtick 

  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 tick          

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 15          

 

(last update 16-03-2012)          

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 16 : ΕΜΒΑΔΑ