ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2020

 

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - NEW  2020

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ   

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ   

ΤΟΜΟΣ  Γ 1

PAPADAKIS C1

                                  §.1. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (Ι)                                 ninini      

                                   §.2. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (ΙΙ)                                             

                                    §.3. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (ΙΙΙ)                                             

                 §.4. ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ                      

                 §.5. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 1-1 _ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ        

                             §.6. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ                      tick            

                       §.7. ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo R                  ninini

                                §.8. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ                              ninini            

                           §.9. ΜΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΣΤΟ xo R               ninini             

                 §.10. ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ                  ninini

                        §.11. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ (Ι)                        ninini        

                                     §.12. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΙΙ)                         ninini                                

§.13. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΙΙΙ)

§.14. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΙΟ_ΣΥΝΕΧΕΙΑ

                        §.15. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ                          ninini         

                          §.16. ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ_                            ninini              

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ_

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ

                           §.17. ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ                           ninini              

                  §.18. ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ                                   ninini     

                     §.19. ΘΕΩΡΗΜΑ  ROLLE                                        ninini        

                          §.20. ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ          ninini                              

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - NEW  2020

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ   

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ   

ΤΟΜΟΣ  Γ 2

papadakis g lykeiou t2

 

§.1. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Θ.Μ.Τ.

§.2. MONOTONIA

§.3. ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ

§.4. ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ_ΑΚΡΟΤΑΤΑ

§.5. ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ_ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ

§.6. ΑΣΥΜΠΤΩΤΕΣ

§.7. ΚΑΝΟΝΕΣ  de L'Hospital

§.8. ΜΕΛΕΤΗ _ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

§.9. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

§.10. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

§.11. ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ Ι

§.12. ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΙΙ

§.13. ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΙΙΙ

§.14. ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

§.15. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

§.16. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

§.17. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ_ΘΕΜΑ Β

§.18. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙΙ_ΘΕΜΑ Γ

§.19. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙV_ΘΕΜΑ Δ

 

 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  2016

      ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 μαθηματικά Γ1 Λυκείου Προσανατολισμού Παπαδάκης

 

 

ΤΟΜΟΣ  Γ 1

                              §.1.Συναρτήσεις Ι          last update 7-7-2016

                                  §.2.Συναρτήσεις ΙΙ         last update 10-7-2016     

                          §.3.Μονότονες συναρτήσεις   last update 18-7-2016 

                   §.4.Α.Συνάρτηση 1-1.                 ninini

                  §.4.Β.Αντίστροφη συνάρτηση      ninini    

                     §.5.Επανάληψη_Συναρτήσεις        ninini        

                §.6.Όριο συνάρτησης στο x R     ninini     

                                                        §.7.Ιδιότητες ορίων                   last update 4-8-2018           

             §.8.Μη πεπερασμένο όριο στο x R   ninini   

                  §.9.Όριο συνάρτησης στο άπειρο     ninini     

                                           §.10.Συνέχεια συνάρτησης Ι           last update 23-11-2016     

                                          §.11.Συνέχεια συνάρτησης ΙΙ         last update 5-12-2016     

                                    §.12.Συνέχεια συνάρτησης ΙΙΙ         last update 5-12-2016

                                      §.13.Επανάληψη:Όριο_Συνέχεια       last update 14-1-2017   

               §.14.Η έννοια της παραγώγου         ninini 

                                      §.15.Παραγωγίσιμες συναρτήσεις       last update 13-12-2016   

Παράγωγος συνάρτηση

Κανόνες παραγώγισης

       §.16.Η εξίσωση της εφαπτομένης     

                         §.17. Ρυθμός μεταβολής          ninini          

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  2015

      Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 TOMOS 2 2015 exofilo papadakis

 

 

ΤΟΜΟΣ  Γ 2 

§. 1. ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE

                           §. 2. ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ   ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ    last update 13/2/2017

                            §. 3. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Θ.Μ.Τ.Δ.Λ.     last update 20 -1-2016

          §. 4. ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ   last update20-11-2015

         §. 5. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ --- ΠΛΗΘΟΣ ΡΙΖΩΝ ΕΞΙΣΩΣΗΣ       ninini  

               §. 6. ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ                6-3-2017     

                    §. 7 ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ                        27-3-2017

             §. 8. ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ - ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ       last update 15-3-2017         

                      §. 9. ΑΣΥΜΠΤΩΤΕΣ                  last update 10-12-2015

                §. 10. ΚΑΝΟΝΕΣ DE L' HOSPITAL        last update 4-12-2015            

                                §. 11. MEΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ               ninini       

              §. 12. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ   25-3-2017

§. 13. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

§. 14. ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ( Ι )

§. 15. ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ( ΙΙ )

§. 16. ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ( ΙΙΙ )

§. 17. ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

§. 18. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

§. 19. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : ΟΛΗ Η ΥΛΗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

 

cover8    PAPADAKIS BTOMOS GLYK KAT  PAPADAKIS KAT GLYK EPA 

 

                                                                                                                          ΘΕΜΑ  Α

Τ Ο Μ Ο Σ 1

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1tick 

  

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2tick 

 

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3tick 

 

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4tick 

 

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5tick 

 

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6tick 

 

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7    

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8tick 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΠΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 9 ΕΩΣ 13

  

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 14

  

         ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 15  tick

  

         ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 16  tick  

  

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 17

         ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 18 new

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 19

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 20

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 21

 

  newΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 22 tick

 

 

                       ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 23 (last update 17-01-2012)

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 24

 

                          ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 25  (last update 14-12-2011)

 

                            ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 26 (last update 07-12-2012)

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 27

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 28

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 29

 

Τ Ο Μ Ο Σ  2

                             ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 30 (last update 09-01-2012)

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 31

 

                             ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 32 (last update 17-01-2012)

  

                            ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 33 (last update 09-01-2012)

  

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 34

  

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 35

  

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 36

 

ΚΕΦ. 37

ΚΕΦ. 38

ΚΕΦ. 39

ΚΕΦ. 40

ΚΕΦ. 41

ΚΕΦ. 42

ΚΕΦ. 43

ΚΕΦ. 44

ΚΕΦ. 45

ΚΕΦ. 46

ΚΕΦ. 47

ΚΕΦ. 48

ΚΕΦ. 49

ΚΕΦ. 50

ΚΕΦ. 51

ΚΕΦ. 52

 (last update 5-4-2013)

ΚΕΦ. 53

ΚΕΦ. 54

ΚΕΦ. 55

ΚΕΦ. 56

 

 

 

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το