ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2016

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - NEW  2016

      Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ

      ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 μαθηματικά Γ1 Λυκείου Προσανατολισμού Παπαδάκης

 

 

ΤΟΜΟΣ  Γ 1

                              §.1.Συναρτήσεις Ι          last update 7-7-2016

                                  §.2.Συναρτήσεις ΙΙ         last update 10-7-2016     

                          §.3.Μονότονες συναρτήσεις   last update 18-7-2016 

                   §.4.Α.Συνάρτηση 1-1.                 ninini

                  §.4.Β.Αντίστροφη συνάρτηση      ninini    

                     §.5.Επανάληψη_Συναρτήσεις        ninini        

                §.6.Όριο συνάρτησης στο x R     ninini     

                                                        §.7.Ιδιότητες ορίων                   last update 4-8-2018           

             §.8.Μη πεπερασμένο όριο στο x R   ninini   

                  §.9.Όριο συνάρτησης στο άπειρο     ninini     

                                           §.10.Συνέχεια συνάρτησης Ι           last update 23-11-2016     

                                          §.11.Συνέχεια συνάρτησης ΙΙ         last update 5-12-2016     

                                    §.12.Συνέχεια συνάρτησης ΙΙΙ         last update 5-12-2016

                                      §.13.Επανάληψη:Όριο_Συνέχεια       last update 14-1-2017   

               §.14.Η έννοια της παραγώγου         ninini 

                                      §.15.Παραγωγίσιμες συναρτήσεις       last update 13-12-2016   

Παράγωγος συνάρτηση

Κανόνες παραγώγισης

                                     §.16.Η εξίσωση της εφαπτομένης      last update 18-1-2017

                         §.17. Ρυθμός μεταβολής          ninini          

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-NEW 2015

 

      Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 TOMOS 2 2015 exofilo papadakis

 

 

ΤΟΜΟΣ  Γ 2 

§. 1. ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE

                           §. 2. ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ   ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ    last update 13/2/2017

                            §. 3. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Θ.Μ.Τ.Δ.Λ.     last update 20 -1-2016

          §. 4. ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ   last update20-11-2015

         §. 5. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ --- ΠΛΗΘΟΣ ΡΙΖΩΝ ΕΞΙΣΩΣΗΣ       ninini  

               §. 6. ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ                6-3-2017     

                    §. 7 ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ                        27-3-2017

             §. 8. ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ - ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ       last update 15-3-2017         

                      §. 9. ΑΣΥΜΠΤΩΤΕΣ                  last update 10-12-2015

                §. 10. ΚΑΝΟΝΕΣ DE L' HOSPITAL        last update 4-12-2015            

                                §. 11. MEΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ               ninini       

              §. 12. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ   25-3-2017

§. 13. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

§. 14. ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ( Ι )

§. 15. ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ( ΙΙ )

§. 16. ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ( ΙΙΙ )

§. 17. ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

§. 18. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

§. 19. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : ΟΛΗ Η ΥΛΗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

 

cover8    PAPADAKIS BTOMOS GLYK KAT  PAPADAKIS KAT GLYK EPA 

 

                                                                                                                          ΘΕΜΑ  Α

Τ Ο Μ Ο Σ 1

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1tick 

  

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2tick 

 

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3tick 

 

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4tick 

 

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5tick 

 

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6tick 

 

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7    

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8tick 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΠΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 9 ΕΩΣ 13

  

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 14

  

         ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 15  tick

  

         ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 16  tick  

  

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 17

         ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 18 new

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 19

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 20

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 21

 

  newΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 22 tick

 

 

                       ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 23 (last update 17-01-2012)

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 24

 

                          ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 25  (last update 14-12-2011)

 

                            ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 26 (last update 07-12-2012)

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 27

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 28

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 29

 

Τ Ο Μ Ο Σ  2

                             ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 30 (last update 09-01-2012)

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 31

 

                             ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 32 (last update 17-01-2012)

  

                            ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 33 (last update 09-01-2012)

  

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 34

  

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 35

  

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 36

 

ΚΕΦ. 37

ΚΕΦ. 38

ΚΕΦ. 39

ΚΕΦ. 40

ΚΕΦ. 41

ΚΕΦ. 42

ΚΕΦ. 43

ΚΕΦ. 44

ΚΕΦ. 45

ΚΕΦ. 46

ΚΕΦ. 47

ΚΕΦ. 48

ΚΕΦ. 49

ΚΕΦ. 50

ΚΕΦ. 51

ΚΕΦ. 52

 (last update 5-4-2013)

ΚΕΦ. 53

ΚΕΦ. 54

ΚΕΦ. 55

ΚΕΦ. 56

 

 

 

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το