ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΝΑΚΗΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

2017

stergiou a lyk algebra 2017

1.

2. ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

3.

4.

5.

Ε.1

6.

7.

8.ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ

Ε.2

9. ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ

10.ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ

Ε.3

11.ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΙ

Ε.4

12.Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

13.ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

14.Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  f(x) = αx+β

15.ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ  f(x) = αx2 +βx+γ

Ε.5

16.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

17.ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

18.ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Ε.6- ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

 

cover3

 

 

      ΕΝΟΤΗΤΑ 2          

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3     

 (last update 30-04-2012)

 

 

       ΕΝΟΤΗΤΑ 14       

 

(last update 14-03-2012)

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

            ΕΝΟΤΗΤΑ 15             

 

(last update 30-03-2012)

 


ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 16

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 17       

(last update 14-05-2012)

 

 

     ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ         

 

 

(last update 21-5-2012)