ΣΤΕΡΓΙΟΥ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

stergiou g gym

                                         ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

                                                                     ΑΛΓΕΒΡΑ

                                                              ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ  §1.1.Α.

                                          ΕΝΟΤΗΤΑ 2 :ΔΥΝΑΜΕΙΣ §.1.1.Β.

                                          ΕΝΟΤΗΤΑ 3 :ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ §.1.1.Γ.

                                          ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : ΜΟΝΩΝΥΜΑ §.1.2.Α.

                                          ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΜΟΝΩΝΥΜΑ §.1.2.Β.

                                          ΕΝΟΤΗΤΑ 6 : ΠΡΟΣΘΕΣΗ_ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ §.1.3.

                                          ΕΝΟΤΗΤΑ 7 : ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ §.1.4.

                                          ΕΝΟΤΗΤΑ 8 : ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ §.1.5.

                                          ΕΝΟΤΗΤΑ 9 : ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ §.1.6.

                                                              ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ

                                          ΕΝΟΤΗΤΑ 11 : Ε.Κ.Π. και  Μ.Κ.Δ. ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ §.1.8.

                                                               ΕΝΟΤΗΤΑ 12 : ΡΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ §.1.9.

                                     ΕΝΟΤΗΤΑ 13 : ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ_ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ §.1.10.Α.

                                          ΕΝΟΤΗΤΑ 14 : ΠΡΟΣΘΕΣΗ_ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ §.1.10.Β.

                                                              ΕΝΟΤΗΤΑ 15 : Η ΕΞΙΣΩΣΗ : α x + β = 0

                                                              ΕΝΟΤΗΤΑ 16 : ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ §.2.2.Α.

                                         ΕΝΟΤΗΤΑ 17 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 2ου ΒΑΘΜΟΥ §.2.2.Β.

                                         ΕΝΟΤΗΤΑ 18 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ §.2.3.

                                         ΕΝΟΤΗΤΑ 19 : ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ §.2.4.

                                         ΕΝΟΤΗΤΑ 20 : ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ _ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟ §.2.5.

                                         ΕΝΟΤΗΤΑ 21 : Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ §.3.1.

                                         ΕΝΟΤΗΤΑ 22 : ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ §.3.2.

                                         ΕΝΟΤΗΤΑ 23 : ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ §.3.3.

                                         ΕΝΟΤΗΤΑ 24 : Η συνάρτηση ψ = α x2 §.4.1.

                                         ΕΝΟΤΗΤΑ 25 : Η συνάρτηση ψ = α x2 + β x + γ  §.4.2.

                                         ΕΝΟΤΗΤΑ 26 : ΣΥΝΟΛΑ §.5.1.

                                         ΕΝΟΤΗΤΑ 27 : ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ_ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ §.5.2.

                                         ΕΝΟΤΗΤΑ 28 : Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ §.5.3.

                                                                ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

                                                              ΕΝΟΤΗΤΑ 29 : ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ §1.1.

                                         ΕΝΟΤΗΤΑ 30 : ΛΟΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ §.1.2.

                                                              ΕΝΟΤΗΤΑ 31 : ΘΕΩΡΗΜΑ ΘΑΛΗ

                                                              ΕΝΟΤΗΤΑ 32 : ΟΜΟΙΟΘΕΣΙΑ

                                                             ΕΝΟΤΗΤΑ 33 : ΟΜΟΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ §.1.5.Α.

                                         ΕΝΟΤΗΤΑ 34 : ΟΜΟΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ  §.1.5.Β.

                                         ΕΝΟΤΗΤΑ 35 : ΛΟΓΟΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ §.1.6.

                                         ΕΝΟΤΗΤΑ 36 : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ §.2.1.

                                   ΕΝΟΤΗΤΑ 37 : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ §.2.2.

                                         ΕΝΟΤΗΤΑ 38 : ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ  §.2.3.

                                         ΕΝΟΤΗΤΑ 39 : ΝΟΜΟΙ: ΗΜΙΤΟΝΩΝ  και ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΩΝ §.2.4.