ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ROMANIDIS BGYM

 

 

ΑΛΓΕΒΡΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ -ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

1.1- Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ  - ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.2- ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Α΄  ΒΑΘΜΟΥ 

1.3- ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ

1.4- ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

1.5-  ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Α΄  ΒΑΘΜΟΥ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 :ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

2.1-  ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

2.2-  ΑΡΡΗΤΟΙ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

2.3-  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

3.1-  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

3.2-  ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

3.3- Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  Ψ = α . x

3.4-  Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  Ψ = α . x  + β

3.5-  Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  Ψ = α / x

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

4.1- ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ : ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΔΕΙΓΜΑ

4.2- ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

4.3-  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

4.4- ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

4.5- ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - ΔΙΑΜΕΣΟΣ

 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΕΜΒΑΔΑ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ

1.1- ΕΜΒΑΔΟ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

1.2-  ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

1.3-ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

1.4-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ-ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

2.1-ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ

2.2-ΗΜΙΤΟΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ

2.3- ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΗΜΙΤΟΝΟΥ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ

2.4-ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ των γωνιων 30 , 45 , 60

2.5-  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

2.6-  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

2.7-  ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ

3.1-ΕΓΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ  ΓΩΝΙΕΣ

3.2-ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ

3.3-ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΟΥ

3.4-ΜΗΚΟΣ ΤΟΞΟΥ

3.5-ΕΜΒΑΔΟ ΚΥΛΚΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

3.6-ΕΜΒΑΔΟ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ

4.1- ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ

4.2-ΠΡΙΣΜΑ-ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ (ΕΜΒΑΔΟ)

4.3-ΠΡΙΣΜΑ -ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ (ΟΓΚΟΣ)

4.4-ΠΥΡΑΜΙΔΑ

4.5-ΚΩΝΟΣ

4.6-ΣΦΑΙΡΑ